Servisní formulář
Pro rychlejší komunikaci, identifikaci a určení závady, prosím, vyplňte následující servisní formulář:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Typ stroje: (příklad: HD 5/14) Nutné!
Výrobní číslo: (příklad: S/N  123456)
Objednací číslo: (příklad: 1.234-456.0) Nutné!
(Naleznete na štítku na stroji)
Stručný popis závady: