info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Ekologie 4

Přehled ekologických tipů používání strojů KÄRCHER

Správným používáním výrobků KÄRCHER můžete ovlivnit působení Vašeho stroje na životní prostředí.

Nabízíme některé ekologické tipy používání strojů KÄRCHER pro konečného spotřebitele.


Čisticí prostředky

 • Správné dávkování (čtěte návod na obalu výrobku).
 • Neředěný čisticí prostředek nevylévat do kanalizace nebo nenechat proniknout do okolí. Odpadní vodu s čisticím prostředkem odvést do kanalizace, nenechat proniknout do okolí.

Parní čističe a žehlicí stanice

 • Regulovat množství vody.
 • Zároveň čistit více oblastí v domácnosti – stroj nechat zahřát jen jednou a tím šetřit el. proud.
 • Vypracovat si dopředu plán úklidu.
 • Parní čistič vypnout v případě, že není používán - snížení spotřeby proudu.

Vysokotlaké čističe

 • Tlak snižovat na servopress pistoli - šetří vodu.
 • Tlak snižovat na přístroji - šetří energii a vodu.
 • Horkou vodu používat jen tehdy, jestliže je to bezpodmínečně nutné pro výsledek čištění.
 • U VT čističů s ohřevem zacházet opatrně s olejem a palivem. Zabránit přetečení, v případě nouze poskytnout odlučovač oleje a pojivo. Olej a palivo nikdy nevylévat do kanalizace.
 • Správně dávkovat čisticí prostředky – ne příliš mnoho, ale také ne příliš málo. Čtěte návod na obalu čisticích prostředků.
 • Používat dešťovou vodu (filtrační sada je dostupná jako zvláštní příslušenství).
 • Odpadní vody odvádět do splaškové kanalizace (např. mytí automobilů), nenechat proniknout do okolí.
 • Vytvořit si dopředu plán čištění.

Podlahové mycí stroje s odsáváním

 • Správné dávkování čisticích prostředků – ne příliš mnoho a ne příliš málo. Čtěte návod na obalu čisticích prostředků.
 • Odpadní vodu odvádět do kanalizace, nenechat proniknout do okolí.

Zametací stroje

 • Vybavit stroj volitelným příslušenstvím - katalyzátorem a filtrem výfukových plynů – snížení emisí.
 • Regulovat otáčky motoru – snížení spotřeby energie a snížení hluku.
 • Pravidelné čištění filtru pomáhá snížit emise prachu.
 • Zvolení správného kartáče a optimální nastavení zvyšuje čisticí výkon a zabraňuje zvýšení spotřeby energie.
 • Opatrně zacházet s olejem a palivem u zametacích strojů s motorovým pohonem. Zabránit přetečení, v případě nouze dát k dispozici odlučovač oleje a pojivo. Olej a palivo nenechat nikdy proniknout do kanalizace.

Vysavače na suché vysávání

 • Pravidelná výměna filtru nebo pravidelné čištění látkového filtru -zlepšení výkonu a snížení spotřeby el. proudu.
 • Vysávání s nízkým počtem Wattů – šetří proud a jen málo ovlivňuje čisticí výkon.
 • Zvolení správné hubice – zlepšuje výkon a šetří proud.
 • Speciální filtr (HEPA) redukuje emise prachu.
 • Elektrický sací kartáč (ESB) zvyšuje čisticí výkon, snižuje dobu použití stroje a spotřebu proudu.

Vysavače na mokro-suché vysávání

 • Při vysávání nebezpečného nebo velmi jemného prachu použít profesionální stroj se speciálními filtry (tzv. bezpečnostní vysavače). Zlikvidovat filtr jako zvláštní odpad.
 • Použití oklepu filtru snižuje opotřebení hlavního filtru.

Extraktory

 • Použití PH-neutrálních čisticích prostředků (např. KÄRCHER RM 760) snižuje zatížení odpadních vod.
 • Množství čisticích prostředků lze lehce kontrolovat použitím KÄRCHER RM 760 tablet.
 • Silně znečištěná místa předpřipravit (doba působení cca 15 min) – sníží se doba použití stroje a spotřeba el. proudu.

Čistič oken

 • Správně dávkovat čisticí prostředek.
 • Odpadní vodu vylít do splaškové kanalizace, nenechat proniknout do okolí.

Všeobecná ekologická doporučení

 • Ekologická likvidace obalového materiálu: Obalové materiály jsou recyklovatelné. Neodhazujte je prosím do běžného komunálního odpadu, ale vyhoďte je do tříděného odpadu.
 • Ekologická likvidace starých strojů: Staré stroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály, které by měly být znovu využity. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do životního prostředí. Zlikvidujte prosím staré stroje pomocí vhodných sběrných systémů - Ekodvorů.
 • Ekologická likvidace baterií: Baterie a akumulátory obsahují látky, které se nesmí dostat do životního prostředí. Zlikvidujte je proto prosím pomocí vhodných sběrných systémů - Ekodvorů.
 • Nahrazujte staré stroje novými: Lepší výkon a vyšší energetická efektivita šetří životní prostředí.

 


Zdroj: KÄRCHER spol, s.r.o.