info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Spokojenost zákazníků má pro firmu KÄRCHER prvořadý význam.

Spolehlivy_partnerVšichni profesionálové kladou na svého dodavatele čisticích systému ty nejvyšší nároky, očekávají odbornou expertízu ve spojení s aplikačním know-how a vysokou odbornou kompetenci v oblasti poradenství.

 

Systém KÄRCHER

Vývoj firmy KÄRCHER k systémovému dodavateli má za cíl dosahovat společnými silami stále lepších výsledků. Nejen v rámci samotné firmy KÄRCHER a ve spolupráci s dodavateli, ale především s uživateli se hledají řešení, ze kterých budou mít užitek všichni.

Hledají se inovativní produkty a služby, které dohromady budou tvořit optimalizovaný systém: KÄRCHER systém.

Rozhodující je, aby použití systému KÄRCHER zcela uspokojilo podstatné, v ideálním případě kompletní potřeby a požadavky zákazníků.

Je to systém, který se skládá ze strojů, příslušenství, čisticích prostředků, služeb a softwaru.

KÄRCHER jakožto systémový dodavatel nechce nabízet všechno možné, ale pouze všechno to, co daný uživatel potřebuje pro svůj individuální systém čištění.

Nerozhoduje aktuálně dostupný sortiment, ale pouze skutečná potřeba zákazníků. Pro KÄRCHER jsou důležité odpovědi na otázky týkající se výkonu, hospodárnosti a trvale udržitelného rozvoje.

Individuální řešení pro každou oblast čištění

Čištění zná nekonečně mnoho aplikací. I když existují univerzálně použitelná čisticí zařízení, tak nikdy nemohou uspokojit speciální nároky na čištění v každém profesionálním odvětví.

Ve zdravotnictví, gastronomii a potravinářském průmyslu je ústředním bodem nekompromisní dodržování hygienických předpisů.

Dalšími důležitými hledisky jsou malá hlučnost, nízká hmotnost a snadná ovladatelnost. To především v pohostinství a kancelářských prostorách. Jelikož se spotřeba energie, vody, filtračních sáčků a čisticích prostředků enormně odráží v celkových nákladech, je důležitým aspektem také. Obzvláště velký význam mají tyto faktory přirozeně pro úklidové firmy.

Pro zemědělství, stavebnictví či oblasti komunálních služeb nabízí KÄRCHER robustní stroje pro náročné používání. Spolehlivost je v těchto odvětvích stejně rozhodující jako např. v průmyslu, logistice nebo službách.

Ve společnosti KÄRCHER se soustavně shromažďují informace ze všech relevantních odvětví, ty jsou dále vyhodnocovány a interpretovány. Díky těmto provázaným kompetencím vznikají inovativní a účinná řešení pro různé cílové skupiny. Na základě těchto řešení KÄRCHER plní požadavky svých zákazníků.

Pro svůj úspěch potřebujete spolehlivého partnera

V dnešním komplexním světě je téměř nemožné dosáhnout svých cílů výhradně vlastními silami. Více než kdy dříve platí, že partnerství je klíčem k úspěchu. Důvěra ve schopnosti druhého, kvalita vybavení pro profesionální využívání a dobrý pocit, že je člověk zajištěn partnerem, se kterým dosáhne svých cílů rychleji a s jistotou.

Větší úspěch přináší společné sledování cílů, doplňování se, učení se jeden od druhého. Lze to nazvat principem pokroku. My to nazýváme Služby KÄRCHER. Závazek partnerství. Od profesionálů profesionálům.

Jméno společnosti KÄRCHER je na celém světě synonymem pro spokojenost zákazníků v rámci nejrozmanitějších druhů čištění.

Nabídka KÄRCHER pro profesionály >>

Nabídka KÄRCHER pro dům a záhradu >>

 

 

Zdroj: Kärcher.cz