info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Podnik Karcher

Odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí

KÄRCHER je firma, která bere vážně svou odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.

Ochrana životního prostředí není jen důležitá součást podnikových směrnic firmy KÄRCHER, ale také část každodenní činnosti a značka KÄRCHER se již desetiletí vyznačuje příkladnou důsledností v jejím prosazování.

 

Při vývoji nových produktů, při výběru výrobních technologií a při spolupráci s dodavateli hrají ohledy na životní prostředí velmi důležitou roli.

Ve vývoji nových výrobků používá firma KÄRCHER výraz "life cycle thinking", neboli nástroj ekologická bilance. To znamená, že celkovou analýzou životního cyklu jednotlivých výrobků (od těžby surovin až po užití a recyklaci produktu) je zajištěno, že jsou ekologická opatření prováděna na správných místech. Všechny fáze životního cyklu jsou optimalizované tak, aby produkt co nejméně zatěžoval životní prostředí.

Hlavním cílem ekologické bilance je objevování zlepšovacích potenciálů. V rámci výzkumné spolupráce s TU Darmstadt byly provedeny početné ekologické studie strojů KÄRCHER. Výsledky těchto studií jsou odevzdávány přímo do vývoje a ovlivňují vznik nových strojů. V současné době jsou sbírána materiálová data všech produktů KÄRCHER do plošné databáze. Informace z této databáze velmi usnadňují uskutečňování ekologických průzkumů a ekologických bilancí.

Každá nová generace KÄRCHER strojů musí být efektivnější a ekologičtější než předchozí.

 

Hospodaření se zachováním trvalých hodnot

Při úsilí o trvalé hodnoty je cílem samotná cesta - cesta do budoucna. Podnikatelské jednání se zodpovědností za člověka i životní prostředí - to jsou trvalé hodnoty, které si firma KÄRCHER stanovila jako cíl.

Trvalé hodnoty jsou pro firmu KÄRCHER založené stejnou měrou na třech pilířích: ekonomičnosti, společenské zodpovědnosti a ochraně životního prostředí. Patří sem také poctivé zacházení s lidmi a vědomě zodpovědný přístup ke zdrojům.


breadarrow Kvalita strojů

Výrobky KÄRCHER nabízí maximální užitek pro zákazníka a splňují požadavky na dlouhou životnost, hospodárnost a jednoduchost obsluhy. Každý stroj, který opouští továrny KÄRCHER, je nakonec podroben přísné zkoušce funkčnosti nejmodernějšími měřicími přístroji. Firma KÄRCHER používá systém kvality - Quality-Function-Deployment-System (QFD). Neboť kvalita je předpokladem spokojených zákazníků.

breadarrow Prodloužení životnosti strojů

Výrobky KÄRCHER jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin, které výrazně prodlužují jejich životnost.  V oblasti oprav jsou prověřovány další možnosti rozšířeného využití výměnných dílů. Již několik let jsou v servisním centru firmy KÄRCHER hodnotné výměnné díly, např. platiny, opětovně používány.

breadarrow Úspora energie

Společnost KÄRCHER se trvale a důsledně zabývá optimálním využitím energie. Různá zařízení pro rekuperaci (neboli zpětného získávání) tepla pracují s mimořádně vysokou efektivitou. Příkladem může být využití odpadního tepla vznikajícího při vstřikování plastů. Toto teplo efektivně vyhřívá sousední halu. Roční úspora: 19 000 l topného oleje a 51 300 kg CO2. To by stačilo na ujetí 225 000 km vozem střední třídy. Další příklad: originální nabíječky KÄRCHER díky velmi vysoké účinnosti umožňují využití téměř 100 % nabíjecího proudu skutečně k nabíjení. To jsou jen dva z mnoha příkladů technických řešení, která pomáhají maximálně využívat energii.

breadarrow Větší účinek – menší spotřeba

Co toto heslo znamená v praxi? Pomocí méně prostředků dosáhnout téhož nebo dokonce i více.

Parní čističe KÄRCHER pracují bez použití chemie, která zatěžuje životní prostředí. Četné další technologie pro zdokonalení efektivity vedou k významnému snížení spotřeby energie a čisticích prostředků až o 30 % a více.

Vysokotlaké čističe KÄRCHER v určitých oblastech nasazení ušetří až 80% vody oproti běžným metodám čištění. Vysokotlaké čističe s ohřevem zůstávají výrazně pod hranicí přísných emisních limitů.

breadarrow Snížení zatížení odpadních vod

Čisticí prostředky KÄRCHER zásadně neobsahují rozpouštědla a zbytečné přísady, jsou vysoce koncentrované, biologicky odbouratelné a z více než 90 % se skládají z obnovitelných surovin.  Prodejem vysoce koncentrovaných prostředků se šetří materiál, obaly a emise vznikající při přepravě. Přesto se v této chvíli zkoumá, jestli se může ještě více snížit zatížení odpadních vod čisticími prostředky.

breadarrow Méně může znamenat více

Umění dosáhnout pomocí méně zdrojů většího efektu: například, když jsou stroje výkonnější s menším počtem součástek. Menší počet součástek znamená menší spotřebu materiálu, nižší hmotnost, menší spotřebu energie a tedy menší zatížení životního prostředí. Již mnoho let se firma KÄRCHER řídí principem používat co možná nejméně součástek. Přestože jsou současné stroje a zařízení Kärcher  vybaveny tou nejvyspělejší technologií a technickými vymoženostmi, jako je dávkování čisticích prostředků a čištění filtru, je v nich obsaženo v průměru o 20 % méně součástek než u srovnatelných produktů jiných výrobců.

breadarrow Energie z vlastních zdrojů

Regenerativní energie je budoucnost. A u firmy KÄRCHER je již dávno realitou. Dvě solární elektrárny s výkonem 30 kWp vyrábějí cca 33 000 kWh/rok. Geotermální zařízení využívá geotermální energii v zimě pro topení a v létě pro klimatizaci. Spotřeba energie je tak z více než 80 % kryta z obnovitelných energetických zdrojů. Jenom teplárna na štěpku ušetří ročně 340 000 l topného oleje, resp. více než 1 mil. kg CO2.

Systém KÄRCHER iSolar pro čištění solárních panelů >>

Solar


Zdroj: KÄRCHER spol, s.r.o.