info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Mytí solárních panelů KÄRCHER

KÄRCHER iSolar systém

Informace od výrobců solárních panelů o jejich naprosto bezúdržbovém provozu nejsou tak zcela pravdivé. Jako příklad uvedeme analýzu od společnosti Google, která zkoumala své vlastní solární panely. V rámci této analýzy byly zkoumány poklesy přísunu energie a pomocí selektivních testů – jednotlivé částí jejích solární elektrárny ošetřovali různým způsobem – se dospěli k závěru, že solární panely je potřeba čistit.

KÄRCHER iSolar - systém pro čištění solarních panelů >>

Vysoká investice vyžaduje maximální péči. Tak zní rada pro společnosti a lidi, kteří zainvestovali v době solárního „boomu“ do fotovoltaických elektráren. Pokud chtějí, aby se jim investice vrátila co nejrychleji, je nutné udržovat funkční plochu panelů čistou. I proto je všude na „západě“ běžné, že se čištění panelů provádí minimálně 2-krát do roka.

Existují studie, kdy už po jednom roce bez údržby ztrácí panel kvůli nečistotám až 12 % svého výkonu. Nestačí, že panely jsou nakloněny a omývá je déšť. Ve městech za znečištění panelů může všudypřítomný prach a kyselé deště, na pláních pak se spojuje jak prach, tak pyl rostlin a výkaly ptactva. A navíc například solární panely osazené v hliníkovém rámu se po určité době začnou zanášet samotnými chemikáliemi, které unikají z rámu panelů.

Frekvence mytí panelů se odvíjí od sklonu instalace a typu panelů a také se podle toho volí čisticí chemie a technologie samotného čištění. Frekvence čištění také velmi závisí na umístění zařízení a klimatických podmínkách v regionu.

V zemědělských oblastech kvůli spadu pylu z rostlin je potřeba čistit solární panely alespoň 2x ročně. Fotovoltaické panely, které jsou umístěné v oblastech s velkým výskytem ptactva nebo u dopravních zařízení, je nezbytně nutno čistit častěji.

V městských oblastech by úklid dvakrát do roka měl být dostačující. U zařízení v průmyslových oblastech a v oblastech s velkým stupněm znečištění ovzduší, je třeba monitorovat stav panelů a provádět  čištění dle potřeby.

Fotovoltaické panely se dají omýt klasickou technologií (mop a stěrka), tlakovou vodou s přídavkem vhodného čisticího prostředku, různými rotačními kartáči a u velkých solárních parků přichází na řadu strojní technologie. V zimě se nesmí zapomínat z panelů uklízet sníh, jelikož přes vrstvu sněhu nedopadají na povrch panelů žádné sluneční paprsky a logicky pak panel neprodukuje žádný výkon.


 Zdroj: Úklid + čištění