info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Vyhlášení nových podmínek pro získání dotace v programu Nová Zelená úsporám vyvolalo vlnu debat ohledně správného zateplování budov. Investoři – bytová družstva, sdružení vlastníků apod., kteří si sjednají zateplení objektu, si často nezjistí dostatečné informace, jak by zateplení mělo správně probíhat.

Pokud není v domě nikdo, kdo by otázce zateplení rozuměl přímo, rozhodují se dle nejnižší cenové nabídky. Cena za zateplení například panelového domu není nejlevnější, družstva si často musí brát milionové úvěry, a proto shrňme do 3 bodů, co si Vy, jako investor musíte ohlídat, aby peníze nepřišly vniveč.

zateplování budov Belstav CZ

Zdroj: BELSTAV CZ

Výběr zateplovacího materiálu

Nechte si zhotovitelem (stavební firmou, která zateplování budov provádí) představit všechny dostupné materiály, které jsou pro zateplení určené. Celková životnost zateplení je závislá na všech komponentech. Vybírejte tedy materiály, které se vzájemně doplňují. Předpokladem pro dokonalé zateplení je přilnavost lepící vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu.

Lepení polystyrenu na fasádu – povrch desek se musí při delším vystavení povětrnostním podmínkám zbrousit. Odstraní se tím nečistoty, mastnoty usazené na povrchu, ale také vrstva narušení UV zářením. Naopak u minerální vaty, jejíž povrch je vláknitý a strukturovaný, tento krok není nutný.

zateplování budov Belstav CZ

Zdroj: BELSTAV CZ

Minerální desky – nesprávný postup při lepení minerálních desek na fasádu může vést k degradaci systému, prasklinám a jiným defektům. Pokud budete volit způsob zateplení minerálními deskami správný způsob je tento: nejprve je potřeba řádně vtlačit lepidlo do desky. Tím spojíme vrstvu vláknité struktury, a až poté nanést hrubší vrstvu lepidla, kterým desku nalepíme na stěnu. Pro předejití zmiňovaných defektů, doporučujeme použít minerální desky se silikátovým nástřikem, jenž slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou.

Správný technologický postup

Co se týče do spotřeby izolací na jednoho obyvatele, řadí se Česká republika mezi světovou špičku. Na druhé straně, kvalita a správnost provádění zateplení je to, v čem dosti pokulháváme. Často chybí kvalitní technický dozor. Dbejte tedy na to, aby na stavbě byl přítomen odborný pracovník, který správnost postupů bude koordinovat.

Správný technologický postup stanovuje výrobce, není proto problém si u něj vyžádat veškeré materiály. Prověřte si, zda pracovníci stavební firmy, která zateplování budov provádí, absolvovali potřebná školení.

Důsledná kontrola

Jak bylo zmíněno, zateplování budov není levnou záležitostí. Investoři v rámci ušetření několika málo tisíců korun odmítají technické dozory. Peníze vložené do technického dozoru a kvalitních materiálů určitě nejsou vyhozené! Zcela jistě se jedná o efektivně vložené prostředky, které se Vám vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení. Vždy si pro zateplování budov vybírejte pouze takovou stavební společnost, která má za sebou viditelné výsledky, kvalitní reference a dlouholeté zkušenosti na stavebním trhu.

Zdroj: BELSTAV CZ