info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Vysoušeče jsou přístroje, které jdou ruku v ruce při sanačních pracích a slouží pro snižování nadměrné vlhkosti v objektech, které byly postiženy živelnou katastrofou – povodní nebo lokální záplavou, vodovodní havárií nebo nadměrné vlhkosti z důvodu nedostatečné hydroizolace. Vysoušeče jsou rozděleny dle typů použití, ale všechny mají stejný úkol, a to zbavit náš domov vlhkosti, která je skvělou živnou půdou pro nejrůznější druhy plísní.

Kondenzační vysoušeče

Tento typ vysoušeče pracuje na principu chladničky a je v současnosti nejvíce využívaný. Kondenzační vysoušeč v sobě sráží vlhkost obsaženou ve vzduchu, který je nasáván ventilátorem do vysoušeče přes výparník, který jej ochladí pod rosný bod. Vlhkost tak kondenzuje a v podobě kapek je odváděna do nádobky. Vzduch je poté zahříván na teplotu vyšší než je stávající teplota okolí a tím pádem se daný prostor vytápí.

Mibag

Zdroj: MIBAG Sanace

Vysoušení kondenzačním vysoušečem má nejvyšší možný efekt, protože nedochází k tepelným ztrátám. Vysoušeč pracuje se vzduchem v místnosti a tím pádem je provoz méně energeticky náročný a vysoušení zabere méně času.

Adsorpční vysoušeče

Adsorpční vysoušeče představují tak, jako kondenzační vysoušeče, vysoce účinnou metodu vysoušení. Pracuje na principu rotujícího odvlhčování. Válec uvnitř vysoušeče rotuje a probíhají jím dva oddělené vzduchové proudy. V jednom proudu je vzduch, který z přístroje vystupuje za pomoci sušícího prostředku. V druhém proude je sušící prostředek za pomoci teplého vzduchu regenerován a spotřebovaná energie je zpět využívána jako teplo.

Mibag2

Zdroj: MIBAG Sanace

Tento typ vysoušeče je vhodný pro vysoušení a odvlhčování novostaveb, či k udržování konstantní vzdušné vlhkosti v muzeích, archivech a skladech. Velmi důležité je, aby za provozu vysoušeče byla utěsněna všechna okna či stavební otvory a nebylo zbytečně větráno.

Doplňkové typy vysoušečů vlhkosti

Pro zvýšení efektivity a urychlení procesu vysoušení jsou používány doplňkové přístroje, mezi které patří ventilátory, infrapanely a horkovzdušné turbíny. Všechny tyto vysoušeče si zákazník může pronajmout k dlouhodobému vysoušení.

Mibag3

Zdroj: MIBAG Sanace

Společnost MIBAG Sanace se zaměřuje na sanace a sanační práce, provozuje půjčovnu vysoušečů a díky široké síti sanačních techniků jsou klientům k dispozici po celé České republice i zahraničí.