info@satter.cz

222 782 702, 222 781 750

Proč se tak rychle ucpává hlavní filtr při vysávání jemného prachu?

(např. při práci s elektronářadím)

Příčina: Zapomněli jste požit filtrační sáček! (Použití mokro-suchých vysavačů pro vysávání jemného prachu bez filtračního sáčku vhodné jen omezeně !)

Řešení: Bezpodmínečně použít filtrační sáček!


Z vysavače vychází prach, proč?

Příčina: Sací hadice vysavače je defektní nebo není správně nasazena. Chybí filtr nebo je defektní. Není nasazen žádný filtrační sáček.

Řešení: Zkontrolujte sací hadici a filtr vysavače, popř. správně zaaretujte či nasaďte. Nasaďte filtrační sáček.


Proč nemá mokro-suchý vysavač žádný výkon?

Příčina: Filtrační sáček vysavače je plný. Filtrační patrona nebo plochý filtr jsou znečištěné. Hubice, sací trubka nebo sací hadice jsou ucpané.

Řešení: Vyměňte filtrační sáček. Vyčistěte filtrační patronu/plochý filtr. Vyčistěte hubici, sací trubku a sací hadici.