info@satter.cz

222 782 702, 222 781 750

Můj vysokotlaký čistič nenasává čisticí prostředek!

Obecně platné pro všechny stroje:

 Pro stroje K 2 - K 4 s hadičkou na nasávání čisticích prostředků:

 • Zastrčte hadičku do nádoby s čisticím prostředkem.

  Pro stroje K 5 - K 7 s hadičkou na čisticí prostředky:

 • Otevřete průtok tím, že otočíte filtr na sací hadičce doprava. Na tomto filtru můžete nastavit množství čisticích prostředků.

 Pro stroje K 6 - K 7 s nádržkou na čisticí prostředky:

 • Na svém stroji naleznete ovládací knoflík na čisticí prostředky (prosím pročtěte si návod k obsluze). Tento ovládací knoflík musíte otevřít.
 • Kromě toho můžete nastavit tímto ovládacím knoflíkem množství čist. prostředku.

Může být povrch automobilu čištěn vysokotlakým čističem?

Samozřejmě, že ano. Ovšem existují různé možnosti, jak to provést:

 • Na hrubé očištění stačí, když ostříkáte automobil vysokým tlakem.
 • Pro důkladnější mytí byste měli použít autošampon. Používá se následovně:
  Nastavte trysku VT - čističe na nízký tlak.
  Zasuňte hadičku na nasávání čisticího prostředku do nádoby s čisticím prostředkem.
  Naneste čisticí prostředek na automobil odspodu směrem nahoru.
  Na závěr ostříkejte automobil vysokým tlakem.
 • Pro skutečně důkladné čištění byste měli použít i mycí kartáč.
  Zasuňte hadičku na čisticí prostředky do nádoby s čisticím prostředkem.
  Nasaďte mycí kartáč na Váš VT čistič. Nyní můžete omýt Váš automobil dočista pomocí mycího kartáče a čisticího prostředku.
  Na závěr ostříkejte Váš automobil vysokým tlakem.

Může přístroj sát vodu ze sudu na dešťovou vodu?

Ano, měli byste přitom ale použít sací hadici se zpětným ventilemventilem nebo vodní filtr

 • Upevněte sací hadici na na přívod vody na stroji. Opačný konec sací hadice ponořte do sudu s dešťovou vodou. Na přístroj upevněte vysokotlakou hadici. Než zapnete přístroj, sundejte pracovní nástavec z pistole. Zmáčkněte páčku na pistoli tak, že je pistole otevřená a zapněte Váš přístroj. Tak může vzduch, který se nachází v přístroji, lehce uniknout a VT čistič začne sát vodu.

Uzávěr nádrže parního čističe nelze otevřít?

Příčina: Kotel parního čističe je stále ještě pod tlakem.

Řešení: Tlak musí být uvolněn: Nejdříve vypněte ohřev parního čističe, potom zapněte přívod páry (na maximum) a tiskněte tlačítko na rukojeti tak dlouho, dokud se uzávěr nedá otevřít. Pokud uzávěr nádrže stále nelze otevřít, spojte se prosím s autorizovaným servisním střediskem.


Místo páry z parního čističe vychází příliš mnoho vody?

Příčina: Nádrž na vodu je příliš plná. Stroj se ještě úplně nerozehřál. Regulátor není nastaven na parním stupni.

Řešení: Nádoba na vodu by měla být naplněná max ze 3/4. Počkejte než se stroj plně nerozehřeje. Nastavte regulátor na parní stupeň.


Z parního čističe nevychází žádná pára?

Příčina: Není zapnutý ohřev parního čističe. Není zapnuto pouštění páry. Parní čistič je zavápněn.

Řešení: Zapněte ohřev. Zapněte pouštění páry. Odvápněte přístroj pomocí odvápňovacího prostředku KÄRCHER.


Doba ohřevu parního čističe je extrémně dlouhá?

Příčina: Přístroj je zavápněný.

Řešení: Odvápněte přístroj pomocí odvápňovacího prostředku KÄRCHER.


Parní čistič vůbec neohřívá?

Příčina: Síťový kabel parního čističe není správně zastrčený do zásuvky nebo vypadl domácí jistič. Nádrž na vodu je prázdná.

Řešení: Zkontrolujte síťový kabel a pojistky. Doplňte vodu do nádrže parního čističe.


Parní čistič "odfukuje"?

Příčina: Pára proudí přes bezpečnostní ventil, všechny před tím zapojené systémy selhaly.

Řešení: Tento problém může být odstraněn pouze v autorizovaném servisním středisku.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro které typy znečištění je nebo není vhodná extrakční čisticí metoda?

Extrakčním čištěním dochází k dokonalému odstranění nečistot z hloubky i povrchu koberců nebo sedacích souprav. Tato metoda je vhodná především k odstranění prachu, mastných nebo jiných skvrn např. od jídla, které jsou ve většině případů odstraněné bezezbytku.

Po čištění jsou oživený barvy a zůstává jemná vůně, čištěná plocha je také zbavena pachů např. z cigaretového kouře.

Touto metodou nelze však odstranit skvrny od žvýkaček nebo vosku ze svíček, také nedokáže odstranit "několikaleté" skvrny, na které se používá hloubkové čištění speciálním přípravkem na skvrny.

Číst více: Čištění koberců a čalounění >>


Které materiály sedacích souprav jsou nebo nejsou vhodné pro extrakční čištění?

Extrakční "tepování" je vhodné pro všechny druhy sedaček s textilním potahem, jak přírodním - vlněným nebo bavlněným (mikroplyš, manšestr apod.), tak syntetickým, nebo kombinovaným. Při čištění sedacích souprav, křesel a taburetů nedochází ke sražení povrchů.

Touto metodou nelze čistit kožené sedací soupravy a sedací soupravy s teflonovou úpravou.

Číst více: Tepovače KÄRCHER >>


Jak často čistit koberce a sedací soupravy?

Provádět čištění koberců a sedacích souprav se doporučuje 2x ročně. U alergiků (prach, roztoči), astmatiků, při přítomnosti malých dětí či domácích mazlíčků by měla být frekvence čištění častější.

Pravidelná údržba a čištění koberců a čalounění sedacích souprav může prodloužit jejích životnost o několik let.


Proč již extraktor nestříká žádnou vodu?

Příčina: Nádoba čističe koberců  na vodu je plná. Tryska nebo nástřiková hadice jsou ucpané. Těsnění mezi vrchním dílem stroje a nádrží na vodu jsou netěsná.

Řešení: Vyprázdněte nádobu na vodu. Vyčistěte trysku a nástřikovou hadici. Zkontrolujte těsnění a popř. je namažte trochu tukem. Odvzdušňujte čisticí stroj na koberce bez nástřikové trysky tak dlouho, dokud nepřestane vycházet vzduch


Proč podlahový kartáč na vysavači nesaje?

Příčina: Hadice, trubka a podlahová hubice vasavače spolu nejsou správně propojeny.

Řešení: Prosím zkontrolujte, zda jsou hadice, trubky a podlahová hubice spolu správně propojeny.


Proč nemá vysavač žádný sací výkon?

Příčina: Filtrační sáček vysavače je plný (Ukazatel stavu filtru je červený). Hubice, sací trubka nebo sací hadice vysavače jsou ucpány. Regulátor sacího výkonu je nastaven na minimum popř. je otevřen ruční regulátor sacího výkonu.

Řešení: Vyměňte filtrační sáček. Vyčistěte hubici, sací trubku a sací hadici. Nastavte regulátor sacího výkonu na maximum popř. uzavřete manuální regulátor sací síly.


Proč se tak rychle ucpává hlavní filtr při vysávání jemného prachu?

(např. při práci s elektronářadím)

Příčina: Zapomněli jste požit filtrační sáček! (Použití mokro-suchých vysavačů pro vysávání jemného prachu bez filtračního sáčku vhodné jen omezeně !)

Řešení: Bezpodmínečně použít filtrační sáček!


Z vysavače vychází prach, proč?

Příčina: Sací hadice vysavače je defektní nebo není správně nasazena. Chybí filtr nebo je defektní. Není nasazen žádný filtrační sáček.

Řešení: Zkontrolujte sací hadici a filtr vysavače, popř. správně zaaretujte či nasaďte. Nasaďte filtrační sáček.


Proč nemá mokro-suchý vysavač žádný výkon?

Příčina: Filtrační sáček vysavače je plný. Filtrační patrona nebo plochý filtr jsou znečištěné. Hubice, sací trubka nebo sací hadice jsou ucpané.

Řešení: Vyměňte filtrační sáček. Vyčistěte filtrační patronu/plochý filtr. Vyčistěte hubici, sací trubku a sací hadici.


Proč zůstávají při práci s čističem oken KÄRCHER WV na oknech šmouhy?

Příčina: Silně znečištěné okno, nečistota nebyla dostatečně uvolněná. Gumové stěrky jsou opotřebené.

Řešení: Více pracovními kroky dostatečně rozmočit nečistoty, aby mohly být odstraněny. Vyměnit gumové stěrky.


Pojem

Vysvětlení

Abraziva

brusné prostředky

Auto hubice

hubice určená k vysávání automobilů

AVS systém

systém uložení vysokotlaké hadice do pistole, zabraňující překroucení hadice

Axiální, třípístové čerpadlo

vysokotlaká zařízení Kärcher jsou vybavena třípístovými čerpadly. Písty jsou poháněny kovovým diskem (axiálním), který je kompletně uložen v olejové lázni, takže prakticky nepodléhá opotřebení

Click systém

tímto systémem jsou vybaveny domácí vysavače řady VC 6100 – 6300 a umožňuje bezdotykovou výměnu veškerého příslušenství

Easy Press

systém pozvolného spouštění pistole

Extraktor

čisticí stroj na koberce a čalounění, pracující na bázi vhánění vody s čisticím médiem pod tlakem do čištěné látky s následným odsáváním do sběrné nádoby (extrakce)

Flexibilní tryska

tryska s kloubem, umožňujícím její natáčení do různých stran a úhlů. Vhodná pro čištění nedostupných míst, záhybů apod.

Inno Foam

vysokotlaký pěnovací systém pro vysokotlaké stroje kategorie „PROFI“. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a tryskou pro oplachování. Nástavec je vybaven přepínáním a injektorem na čisticí přípravek s přesným dávkováním v rozmezí 0-5%

Navíjecí buben

vysokotlaké stroje s koncovým označením CX, MX a SX jsou v základní verzi vybaveny ovíjecím bubnem na vysokotlakou hadici

Parní čistič

čisticí stroj, umožňující čištění párou (140°) bez nutností použití chemií

Parní vysavač

parní čistič, který zároveň vysává a vysouší povrch

Power tryska

tryska se speciálním vrtáním pro docílení nejefektivnějšího úhlu nástřiku. Zvyšuje nárazový tlak až o 40%

Pracovní nástavec

nástavec pro upevnění trysky. Nasazuje se na pistoli a fakticky dle své délky prodlužuje nebo zkracuje pracovní vzdálenost od čištěného předmětu

Profil stroje

pracovní šířka

Planetový unašeč

centrální unašeč padů, jehož součástí je několik menších samostatně rotujících unašečů

RDS systém

antivibrační systém u vysokotlakých strojů regulující oscilaci ve vysokotlakém systému

Rotační čisticí stroj SV

stroj se standardní rychlostí unašeče padů (155 ot/min)

Rotační čisticí stroj HV

stroj s vysokou rychlostí unašeče padů (300 ot/min)

Rotační čisticí stroj TS

stroj s možností přepínání rychlostí (155/300 ot/min)

Rotační čisticí stroj UHV

stroj s velmi vysokou rychlostí (1500ot/min)

Rotační čisticí stroj SVR, HVR

stroj s možností připojení vysavače

Rotační kartáč

mycí kartáč s malou vodní turbínou umožňující díky průtoku vody rotaci vnitřní části kartáče

Rotační tryska

tryska k vysokotlakým strojům, vytvářející rotující vodní paprsek (vodní frézu), která dle druhu 10-ti až 20-ti násobí výkon a účinnost čištění

RPM

(revolutions per minute) = anglická zkratka = otáček/minuta

Sací turbína

elektromotor pohánějící turbíny, vytvářející podtlak u vysavačů a čističů koberců

Servo Control

možnost regulace pracovního tlaku a průtoku vody přímo na pistoli

Stop systém

systém vypnutí stroje při nestištěné pistoli. Opětovným stisknutím pistole stroj začne opět pracovat

Stroje označené písmenem "A"

vysavače suchých a mokrých nečistot kategorie "Hobby"

Stroje označené písmeny "BD"

podlahové mycí automaty s odsáváním a jedním nebo dvěma diskovými kartáči

Stroje označené písmeny "BDP"

jednokotoučové leštící stroje

Stroje označené písmeny "BDS"

jednokotoučové drhnoucí stroje "PROFI"

Stroje označené písmeny "BPE"

domácí vodní automaty

Stroje označené písmeny "BPP"

domácí vodárny

Stroje označené písmeny "BR"

podlahové mycí automaty s odsáváním a válcovými kartáči

Stroje označené písmeny "CV"

vysavače suchých nečistot s kartáčovací hlavou "PROFI"

Stroje označené písmeny "GP"

zahradní čerpadla

Stroje označené písmeny "HD"

studenovodní vysokotlaké čisticí stroje "PROFI"

Stroje označené písmeny "HDS"

horkovodní vysokotlaké čisticí stroje "PROFI"

Stroje označené písmenem "K"

vysokotlaké stroje kategorie "Hobby"

Stroje označené písmeny "KM"

zametací stroje pro chodící obsluhu

Stroje označené písmeny "KMR"

zametací stroje s místem pro řidiče

Stroje označené písmeny "NT"

vysavače suchých a mokrých nečistot "PROFI"

Stroje s názvem "PUZZI" 

čističe koberců a čalounění "PROFI"

Stroje označené písmeny "SC"

parní čističe kategorie "Hobby"

Stroje označené písmeny "SCP"

ponorná čerpadla na čistou vodu

Stroje označené písmeny "SDP"

ponorná kalová čerpadla

Stroje označené písmeny "SE"

kombinace vysavače a čističe koberců a tvrdých ploch kategorie "Hobby"

Stroje označené písmeny "SPP"

ponorná tlaková čerpadla

Stroje označené písmeny "SV"

parní vysavače kategorie „ Hobby“

Stroje označené písmeny "T"

vysavače suchých nečistot "PROFI"

Stroje označené písmeny "VC"

vysavače suchých nečistot kategorie "Hobby"

Stroje označené písmeny "WS"

čističe zahradních jezírek a bazénů

Switch-CHEM systém

možnost použití dvou 2,5 l lahví s chemií s možností volně přecházet bez přerušení práce z jedné na druhou

Štěrbinová hubice

úzká hubice sloužící k vysávání v úzkých prostorech

T Racer 100, 200, 300

speciální nástavec s rotujícími tryskami, krytý plastovým nebo kovovým krytem proti rozstříkávání vody. Je určen k čištění podlah, dlažeb nebo stěn

TACT - Triggered Air draft Cleaning Technology

cílenými silnými nárazy vzduchu shora se filtr účinně vyčistí, čisticí proces je vyvolán automaticky

Trojitá tryska

tryska, u které se otáčením hlavy, nebo jejím nakloněním přepínají úhly nástřiku a to 0°, 25° nebo 45°

Vario-Power nástavec

pracovní nástavec s tryskou, umožňující plynulou regulaci tlaku a úhlu rozptylu.

VT hadice Long Life

vysokotlaká hadice s prodlouženou životnosti a zesíleným opláštěním, odolným proti poškození

Pojem

Vysvětlení

Alkalický čistící přípravek

přípravek, pH hodnota kterého se pohybuje mezi 8-15

AntiKalk

systém na zabránění tvorby vodního kamene ve stroji

Barevné kódování

stanovení určitých barev úklidových pomůcek pro jednotlivé oblasti úklidu s cílem omezení rizika kontaminace

Čištění

soubor činností vedoucích k odstranění nečistot ulpívajících na pracovních a ostatních plochách technologického zařízení, pracovních pomůcek, pracovních plochách a ostatních prostorách provozoven využívaných při poskytování stravovacích služeb. Provádí se mechanicky a chemicky a oba způsoby se většinou kombinují a probíhají současně. Chemické prostředky usnadňují čištění mechanické.

Čisticí účinek vysokotlakého čističe

nárazová síla vody ve vztahu k ploše. Tato nárazová síla ve vztahu k ploše je závislá na:
- množství vody (dle typu čerpadla)
- tlaku (dle typu čerpadla)
- vzdálenosti trysky od objektu mytí (měřeno ve vzdálenosti 30 cm)
- úhlu paprsku, tj. nástřikového obrazu (25o)

ERGO NOMIC systém

ergonomický tvar úklidových pomůcek, jako úklidové vozíky, ždímače aj.

Extraktor

čisticí stroj na čištění koberců mokrou cestou

Extrakční čištění

nástřik čisticího prostředku pod tlakem na koberec nebo čalounění a téměř okamžité odsávání

HEPA filtr

HEPA je zkratkou z prvních písmen slov „high efficiency particulate air filter“ (vysoce účinný filtr vzduchu). HEPA filtr je jakýsi „chomáč“ náhodně uspořádaných vláken. Podstatnými parametry jsou šířka těchto vláken, jejich vzájemná vzdálenost a tloušťka celého filtru. Účinnost filtrace až 99,999%

Hodinová sazba pracovníka bez technologií

jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžnou chemii, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, vysavač na vysávání suchých nečistot apod.)

Hodinová sazba pracovníka s technologií

jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pracovní stroj, či jinou běžně dostupnou a používanou technologii (vysavač na mokré nečistoty se zvýšeným výkonem, extraktor, kalové čerpadlo, elektrocentrálu, průmyslový vysavač apod. )

Hodinová sazba pracovníka pro práce ve výškách horolezeckou technikou

cena hodiny práce pracovníka, který vlastní osvědčení pro práce ve výškách horolezeckou technikou. Před zahájením každé jednotlivé činnosti se každý takovýto pracovník prokáže svým osvědčením správci objektu

Hrubé nečistoty

veškeré nečistoty, které nelze odstranit setřením, ale je nutné je buď vysát nebo zamést, např. papíry, velké kusy odpadků či zbytků atd.

INTER CHANGE systém

možnost na jednu Interchange tyč velmi jednoduchým způsobem nasadit velké množství nástavců, jako jsou mopy, stěrky, škrabky, kartáče aj.

Konzervace ploch

rozumí se napuštění konzervační látkou dřevěného nábytku nebo kovových částí a předmětů  ( např. kliky, trnože židlí, zábradlí, výtahy) po celkovém omytí těchto ploch a zbavení je nečistot

Kyselý čistící přípravek

přípravek, pH hodnota kterého se pohybuje mezi 1-5

Lehký nábytek

nábytek jehož hmotnost nepředstavuje více než 10 kg/kus , jako židle, křesla, věšáky, konferenční stolečky, přenosné registratury, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad apod.

Leštění/vyleštění

odstranění šmouh či přebytku konzervační látky, a to suchým způsobem za účelem dosažení lesku

MAK hodnota

maximální koncentrace na pracovišti (Max. Arbeitsplatz Konzentration), je nejvyšší přípustná koncentrace látky na pracovišti, která ani při dlouhodobém, zpravidla každodenním osmihodinovém působení neškodí zdraví resp. nezatěžuje nad únosnou míru

Mokré stírání/vytírání

rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů, povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a zůstává mokrý

Mytí osvětlovacích těles

omytí krytů a vlastního osvětlovacího tělesa včetně případné demontáže a montáže krytů

Mytí vnitřních ploch nábytku

vytření vodorovných i svislých ploch na mokro

Neutrální  čistící přípravek

přípravek, pH hodnota kterého se pohybuje mezi 5,5 - 8

OEL hodnoty

limitní hodnoty expozice v pracovním prostředí jsou jedním z nejvýznamnějších kontrolních nástrojů pro expozici pracovníků chemickým látkám

Odstranění prachu/stírání prachu

setření celkových ploch a povrchů suchou prachovkou v určitém místě či výšce tak, aby povrch byl zbaven prachových částic

Odstraňování skvrn z koberců

vyčištění skvrn z koberců mechanickou a chemickou cestou

Pad

brusná textilie (vlákno+lepidlo+abrazivo), množství abraziva ovlivňuje hrubost, čím tmavší barva, tím hrubší

Podlahová plocha

vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m2 bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“

Praní utěrek, ručníků a ubrusů

stanovení jednotkové ceny za praní jednoho kusu. Do této ceny je nutné zahrnout sběr, odvoz, vlastní praní a mandlování a zpětnou distribuci prádla po celém objektu

Praní záclon

stanovení jednotkové ceny za jeden m2 záclony, do ceny je nutné zahrnout svěšení, odvoz do prádelny, vlastní praní, dovoz a navěšení záclon

Pytel odpadní plast

zabraňuje znečišťování nádoby vysavače. Vkládáme ho do nádoby vysavače a vysáváme do něho. Po naplnění, resp. po skončení práce, pytel ještě před vyjmutím z nádoby uzavřeme a zabráníme tak úniku prachu. Je určen pro zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny při práci.

RPM

(revolutions per minute) = anglická zkratka = otáček/minuta.

Sanitace

(od slovního základu latinského sanatio uzdravení, ozdravení) - soubor činností které vedou k zabezpečení hygienické a protiepidemické péče o potraviny a zabezpečení hygieny při jejich zpracování.

Senzor průtoku

zabezpečuje automatické odtlakování čerpadla při vypnutí pistole za provozu vysokotlakého čističe. Umožňuje bezpečnou a jednoduchou manipulaci s hadicí a postřikovým nástavcem. 

Skleněná plocha

je plocha zasklení vyjádřená v m2, počítaná včetně rámů zasklených ploch a zárubní zasklených ploch

Soft Start

neboli měkký start = polovodičový čip umožňuje jemný rozběh motorů. Tím se zvyšuje životnost turbín, snižuje opotřebení a šetří jištění

Strojní čištění

úklid velkých ploch, např. skladů a hal, kde se k čištění volných ploch používá podlahový mycí stroj; součástí tohoto čištění je odstranění hrubých nečistot před samotným čištěním, ať už vysátím či zametením; další součástí tohoto čištění je ruční dočištění ploch kam se nelze dostat strojem

Suché čištění koberců

odstranění hrubých nečistot, vysátí celé kobercové plochy a následné čištění suchým práškem strojně, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a skvrn. Koberce jsou po aplikaci minimálně vlhké a lze je ihned zatížit provozem.

Suché stírání/vytírání

setření veškerých ploch a povrchů suchou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven prachových částic

Úklid po malování -hodinová sazba

stanovení jednotkové hodinové sazby za úklid po malování, který bude prováděn na objednávku a fakturován jako více práce. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií

Úklid po malování -plošná sazba

stanovení jednotkové hodinové sazby za jeden m2 úklidu po malování, který bude prováděn na objednávku mimo pravidelně poskytovaný smluvní úklid. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií

Umytí dveří

umytí celé plochy dveří z obou stran včetně hran a zárubní (futer)

Umytí ohmatků

vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemie)

Umytí oken

umytí oken za všech stran. V případě vakuových nebo plněných oken se tedy jedná o umytí dvou skleněných ploch, v případě šroubovaných oken je součástí rozšroubování, umytí všech čtyř skleněných ploch a následné sešroubování. Umytí oken se rozumí včetně rámů, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních), dále včetně přemístění lehkého nábytku a jeho vrácení na původní místo

Vlhké stírání/vytírání

setření/vytření veškerých ploch a povrchů navlhčenou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů, povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a jedná se převážně o sprejovou metodu

Vysátí frekventovaných ploch koberců

odstranění z nejvíce používaných míst kobercové plochy hrubých nečistot pomocí vysavače

Vysátí koberců

odstranění z celé kobercové plochy hrubých nečistot, včetně přemístění a následného vrácení lehkého nábytku

Vytírání/mopování

vytření/vymopování veškerých ploch, včetně odstranění hrubých nečistot, šmouh, nálepek, žvýkaček. Povrch po vytírání/mopování musí zůstat zcela čistý bez viditelných nečistot a šmouh.

Vysavač pro mokro-suché vysávání

vysavač, který slouží k vysávání buď suchých nečistot nebo tekutin

WDK systém

patentovaný systém proplachu při střídání chemikálií