info@satter.cz

222 782 702, 222 781 750

Uzávěr nádrže parního čističe nelze otevřít?

Příčina: Kotel parního čističe je stále ještě pod tlakem.

Řešení: Tlak musí být uvolněn: Nejdříve vypněte ohřev parního čističe, potom zapněte přívod páry (na maximum) a tiskněte tlačítko na rukojeti tak dlouho, dokud se uzávěr nedá otevřít. Pokud uzávěr nádrže stále nelze otevřít, spojte se prosím s autorizovaným servisním střediskem.


Místo páry z parního čističe vychází příliš mnoho vody?

Příčina: Nádrž na vodu je příliš plná. Stroj se ještě úplně nerozehřál. Regulátor není nastaven na parním stupni.

Řešení: Nádoba na vodu by měla být naplněná max ze 3/4. Počkejte než se stroj plně nerozehřeje. Nastavte regulátor na parní stupeň.


Z parního čističe nevychází žádná pára?

Příčina: Není zapnutý ohřev parního čističe. Není zapnuto pouštění páry. Parní čistič je zavápněn.

Řešení: Zapněte ohřev. Zapněte pouštění páry. Odvápněte přístroj pomocí odvápňovacího prostředku KÄRCHER.


Doba ohřevu parního čističe je extrémně dlouhá?

Příčina: Přístroj je zavápněný.

Řešení: Odvápněte přístroj pomocí odvápňovacího prostředku KÄRCHER.


Parní čistič vůbec neohřívá?

Příčina: Síťový kabel parního čističe není správně zastrčený do zásuvky nebo vypadl domácí jistič. Nádrž na vodu je prázdná.

Řešení: Zkontrolujte síťový kabel a pojistky. Doplňte vodu do nádrže parního čističe.


Parní čistič "odfukuje"?

Příčina: Pára proudí přes bezpečnostní ventil, všechny před tím zapojené systémy selhaly.

Řešení: Tento problém může být odstraněn pouze v autorizovaném servisním středisku.