info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

SB MC 2 720x260

Nový trend v mytí automobilů u nás

Samoobslužné mytí automobilů u nás zažívá v posledních letech nebývalý rozmach. Přitom v sousedních státech patří mycí boxy, u nichž si může motorista umýt svůj vůz, patří k běžným službám motoristické veřejnosti, která si chce rychle, levně a hlavně bez negativního vlivu na životní prostředí, umýt svůj automobil.

 

 

Jedním z hlavních důvodů rostoucího počtu samoobslužných myček je cenová dostupnost takové služby pro majitele vozidel, kteří si raději pečují o svá vozidla sami a péče o vozidlo je i jejich zálibou.

Nabídka a využití samoobslužného mytí v mycím boxu je v České republice (ČR) teprve na počátku. V západní a jižní Evropě je samoobslužné ruční mytí velmi populární. Dokonce se tam stavějí velká mycí centra, někdy až s několika desítkami mycích stání. Hlavní příčinou absence nabídky samoobslužného mytí v tuzemsku je zastaralý vozový park a s tím spojená nízká potřeba se lépe o svůj vůz postarat a nedostatečná legislativa v ochranně životního prostředí.

wash center 720x260

V současné době se trh stále ubírá směrem kartáčových portálů a průtahových kartáčových myček. Profesionálních samoobslužných boxů a mycích center je minimum. V ČR stále převažuje mytí buď doma na zahradě (v poslední době i s pomocí cenově dostupných tlakových čističů), nebo v klasické portálové mycí lince. Samoobslužné tlakové mytí daleko populárnější ve velkých městech. V menších městech je pak návratnost samoobslužného mytí většinou problematická vzhledem k nutnosti provozovat čistírnu odpadních vod podobnou, jako je u větších portálových mycích linek.

Velkou výhodou samoobslužného mytí je cena. Motorista si svůj vůz umyje levněji než u mycích linek. Samoobslužné mytí plnohodnotně nahrazuje mytí vozidel v domácích podmínkách. V případě mytí auta někde na sídlišti přináší i mnohem vyšší kvalitu mytí a časovou úsporu.

Předností mycích boxů je také to, že s jejich pomocí lze umýt automobily všemožných tvarů, které u kartáčových mycích linek nepochodí. Jedná se například o různé zemědělské a stavební vozy nebo přívěsné vozíky.

Samoobslužné boxy využívají i pravidelní zákazníci kartáčových mycích linek pro rychlé opláchnutí vozidla od prachu v případě, kdy není potřeba důkladnějšího mytí a ošetření. Ruční čištění je schopno, v kombinaci s následným ošetřením, také poskytnout vyšší kvalitu mytí než u kartáčových mycích linek. Už jen třeba tím, že lze odstranit nečistoty z těžko přístupných míst, na které kartáče automatických linek nestačí. Proto je ruční mytí hojně využíváno majiteli off-roadů a pick-upů.

SB myci boxy

Nemalým přínosem je šetrnost k laku automobilů. Nic naplat,  zatím ani ta nejvýkonnější portálová myčka s kartáči nenahradí ruční práci.

Mezi již standardní službu provozovatelů mycích center patří i úschovna pneumatik a prodej čisticích prostředků a pomůcek (houby, stěrky, umělé kůže). Každý si tak může být jist, že svému dopravnímu prostředky dá to nejlepší.

Samoobslužné systémy KÄRCHER

Tipy pro úspěšný provoz samoobslužných mycích boxů

Jaké jsou základní předpoklady úspěšného provozu samoobslužného ručního mytí?

- DESIGN - důležitý je vzhled, snadný a dobře označený vjezd do boxu
- PROSTOR - dostatek prostoru kolem vozidla při mytí
- SVĚTLO - vynikající osvětlení při nočním provozu
- ČISTOTA - čistota mycích boxů, která jistě budí vyšší důvěru u zákazníka, než ten s nánosy bláta po předešlém mytí
- LOKALITA - důležité je zvolit si správnou lokalitu. A to především s ohledem na místní konkurenci a potenciál trhu.

Jako optimální se potom jeví kombinace portálové mycí linky a tří až čtyř samoobslužných mycích boxů. Výhodou potom je, že zákazník si může vybrat buď klasické mytí v portálové mycí lince, nebo samoobslužné mytí v boxech, popřípadě kombinaci samoobslužného mytí v boxech a voskování a sušení v portálové mycí lince.

Mýt se dá i v zimě

V zimě se však u mycích boxů mohou objevit problémy. Mrazy pod -5 °C totiž mohou vyřadit samoobslužný box z provozu. Nejsilnější měsíce mytí jsou právě v zimě. Mycí box je však možné upravit i pro zimní provoz. Odolnost čisticího zařízení vůči zamrznutí pak přináší významnou konkurenční výhodu. Temperovaná podlaha snižuje riziko nepříjemností, které může způsobit úraz zákazníka uklouznutím na zledovatělé vrstvě.

Důležité je mít k mycím boxům pozitivní vztah

Specializovaná mycí místa s konkrétním majitelem jsou z 90 procent lépe udržována a funkčnější než mycí místa u čerpacích stanic s nájemci, kteří často toto mytí berou jako přítěž provozu.

SB vysavace

Produkty KÄRCHER pro mycí boxy a linky >>