info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Jak vybrat úklidový a čisticí stroj

Kritéria výběru úklidových a čisticích strojů

Úklidové a čisticí stroje představují poměrně širokou skupinu strojů a zařízení. Pokud se budeme zaměřovat na pevné podlahy a jejich čištění, budeme hovořit o podlahových automatech.

 

 

Na co se tedy při výběru zaměřit?

Rozhodujícími aspekty při výběru vhodného mycího automatu jsou:

 • šířka pracovního záběru
 • teoretický výkon
 • dispoziční řešení

V současné době je na trhu celá řada koncepcí, od malých automatů, jež svým designem připomínají vertikální vysavače, až po automaty s chodící, stojící a sedící obsluhou.

Výhodou mycích automatů oproti mopovacím systémům jsou:

 • úspora nákladů
 • výrazně vyšší produktivita práce
 • výrazně lepší výsledný efekt čištění
 • možnost použití v provozu bez nebezpečí uklouznutí díky okamžitě suché podlaze

Celkově můžeme hovořit o zjednodušení a zefektivnění procesu přípravy, práce a údržby. Výsledky se pak projeví zejména ve výrazném šetření mzdových nákladů a trvale kvalitních výsledcích čištění.

Na samotný výběr optimálního stroje pro objekt mají vliv faktory:

 • velikost plochy v m2
 • interval čištění (denně, týdně)
 • náklady na provoz stroje (velké automaty mají větší náklady a zároveň i vyšší výkon v m2)
 • charakteristika objektu (zastavěnost, šířka přechodů, apod.)

Menší automat je vhodný zejména v případech:

 • stroj budeme používat občasně (jednou týdně a méně)
 • čas a délka čištění není důležitá
 • čištěna plocha je příliš zastavěná
 • stroj neprojde dveřmi nebo nelze jej transportovat výtahem, apod.

Větší automat bychom měli upřednostnit v situacích:

 • bude se jednat o velkou frekvenci čištění (denně a častěji)
 • jsme limitovaní časem (čas na úklid musí být co nejkratší)
 • budeme se pohybovat v otevřeném, volném prostoru
 • jedná se o silné znečištění či strukturované podlahy

 

FloorCare702x220

Pokud se zaměříme na technické parametry při výběru podlahového automatu, důležitým prvkem může být např. automatická regulace dávkování roztoku – inteligentní systém dávkování čisticího roztoku v závislosti na aktuální rychlosti stroje. Jako praktický příklad může posloužit čištění v rzích, kdy se stroj pohybuje malou rychlostí. V ten moment je na podlahu dávkováno menší množství čisticího roztoku. Výhodou je pak vyšší produktivita spojená se snížením nákladů na chemické prostředky a rovnoměrně suchá podlaha.

Dalším důležitým prvkem je tvar stěrky a komfort jejího nasazení. V současné době, kdy je na trhu celá řada systémů, se můžeme setkat se stíracími lištami ve tvaru paraboly, písmena V nebo dokonce písmena W. Hlavním aspektem pro všechny typy by mělo být dokonalé odstranění nečistot a tím i perfektní vzhled podlahy.

Neméně důležitým technickým údajem, na který je vhodné se zaměřit, je systém sání. Jako optimální se jeví systém přímého sání. Praxe potvrdila, že většina technických závad mycích automatů byla zapříčiněna ucpáním sacího zařízení. U většiny podlahových automatů je sací cesta několikrát zatočená, což vede k častému ucpání. Časté opravy stroje pak vedou k navýšení servisních nákladů.

Dalším aspektem, který bychom neměli při výběru opomenout, je ovladatelnost a celková ergonomie zřízení. Obratnost stroje, pohodlí při práci, vhodně tvarovaná rukojeť a všechny ovladače snadno dostupné z pracovní pozice představují jen několik málo obecných vlastností, které ocení především operátor pracující denně s podlahovým automatem. Ergonomická a komfortní obsluha zvyšuje motivaci pracovníků, což má přímý dopad na kvalitu a produktivitu práce.

Péče o podlahu není jen otázkou jednorázového nákupu mycího automatu. Je vhodné zvolit takovou značku, respektive dodavatele, který je schopen vždy zajistit kompletní řešení a zvládat i ty nejnáročnější úkoly v oblasti hygieny.

Podlahové mycí stroje e-shop >>


Zdroj: KÄRCHER.cz
Aktualizováno: 13.6.2024