info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

page3

Činnost, která má svá pravidla

Úklid patří mezi činnosti, jimiž se zabýváme denně, je to běžná součást našich životů. Ale dlouhou dobu bylo na něj pohlíženo jako na podřadnou činnost, nezasluhující si větší pozornosti či medializace.

Poslední dobou se situace mění. Úklid už dávno není kbelík, hadr a smeták. Jak se vyvíjejí materiály, které nás obklopují, tak jdou kupředu i prostředky a také technologie na jejich efektivní a šetrné čištění.

Personál úklidových firem prochází odbornými školeními, obzvláště důležité je to u problematických provozů, jimiž jsou laboratoře, zdravotnická zařízení a stravovací zařízení.

Podle údajů České asociace úklidu a čištění  (CAC) pracuje tomto odvětví více než 60 000 lidí a na českém trhu působí zhruba 624 úklidových firem, zaměstnávajících více než 10 lidí. Pracovní doba úklidové síly je maximálně využita.

Pryč jsou doby, kdy byla uklizečka podnikem přijata na 8 hodin denně, z toho v podniku trávila 4 hodiny a uklízela třeba jenom hodinu.

Existují specializované časopisy, věnující se této problematice úklidu a jsou pořádány odborné oborové veletrhy - jak u nás, tak v zahraničí.

Proč si neuklízet sám?

Úklidová firma je na pracoviště schopna zavést nejnovější technologie, do nichž investuje ona, nikoli klient, umí přesně vyčíslit náklady na úklid, v případě nemoci pracovníka úklidu jej okamžitě nahradí, zásobování je bez starostí.

Pokud si chcete skutečně na úklid najmout profesionála, všímejte si, jaká je cenová nabídka, jak firma dokáže zakázku vyspecifikovat, jaká je její celková image. Informace se dají získávat formou osobního doporučení, z obchodního rejstříku, prostřednictvím referencí a třeba i na internetu. Pokud už si nějakou společnost vyberete, trvejte na přesně specifikované smlouvě s jednoznačným harmonogramem prací, všímejte si toho, jak přijdou úklidoví pracovníci oblečeni, zda chodí na pracoviště včas atp.

Uklízecí sezona

Úklid se provádí pravidelně, různé činnosti se však provozují v různých časových intervalech. Zatímco odpadky je nutné vynášet denně, okna se umývají jen párkrát do roka. Jsou dokonce vyvinuté harmonogramy úklidových prací pro jednotlivé druhy provozů. Zorientovat se podle nich může jak úklidová firma, tak klient, který si službu objednává.

Požadavky na úklid se liší také individuálně dle zákazníka. Úklid domácností se objednává především před obdobím Vánoc a Velikonoc, kdy chtějí mít dnešní zaměstnané ženy doma uklizeno.  Pro tento typ zákazníka je mrtvou sezonou leden a únor. Pokud je zákazníkem například továrna, uklízí se dle stanoveného harmonogramu.  Velkých odstávek, jakými jsou například celopodnikové dovolené, se využívá k údržbě vzduchotechniky, stropních konstrukcí, odpadových kanálků atd. - tedy oblastí, které jsou nad rámec smlouvy sjednávány individuálně dle potřeby.

Jaký čisticí prostředek vybrat?

Výběr správného čisticího prostředku je při úklidu jednou z nejdůležitějších věcí. Prostředek nesmí materiál poškodit, práce s ním musí být ekonomická a nazrůstají také ekologické požadavky.

Reklamy, vysílané denně ve sdělovacích prostředcích, propagující ten či onen čisticí prostředek, jsou zaměřeny na zcela jinou cílovou skupinu, než je profesionální úklid. Specializované  firmy nakupují čisticí chemii ve velkých baleních, cena je proto výrazně nižší a také jejich kvalita je určena pro profesionální použití.


Volba čisticího prostředku

Čisticí prostředky je nutné volit podle povahy nečistot a podle materiálových vlastností čištěného povrchu. Při čištění v provozovnách stravovacích služeb závisí na stupni znečištění a obsahu bílkovin, tuků, sacharidů, minerálních látek na čištěném povrchu. Při volbě optimálně účinného čisticího prostředku je třeba zhodnotit materiály, které se mají čistit, a druh a množství nečistot, které je nutné odstranit. Dále je třeba vzít v úvahu, jaký úklidový postup bude použit (strojní nebo ruční čištění).

Čisticí prostředek by měl být dobře rozpustný ve vodě, dokonale splachovatelný z čištěného povrchu, nesmí působit korozivně vůči kovovým povrchům, zároveň musí být také finančně nenáročný.

Látky používané do čisticích přípravků musí mít schopnost:

 • zajistit pronikání roztoku do bílkovinného a tukového filmu
 • rozpouštět bílkoviny
 • emulgovat tuk - dokázat narušit souvislý tukový film na čištěných plochách
 • deflokulace - bránit emulgovaným částečkám tuku opětovnému slévání do nové tukové vrstvy
 • disperse - udržet emulgovaný tuk rozptýlený v roztoku

Volba dezinfekčního prostředku

Při výběru dezinfekčního přípravku je nutné vzít v úvahu mnoho faktorů, které ovlivňují dezinfekční proces a zejména konečný výsledek dezinfekce. Dezinfekční prostředek by se měl volit s ohledem na druh mikrobiologické zátěže a vlastnosti dezinfikovaného povrchu.

Faktory ovlivňující výběr dezinfekčního prostředku:

 • spektrum účinnosti
 • používaná koncentrace a doba expozice
 • vliv na materiál a prostředí
 • toxicita a dráždivost
 • biologická odbouratelnost
 • finanční nenáročnost

Obecná pravidla pro správné použití dezinfekčních prostředků zní:

 • ředit jej podle návodu výrobce
 • důsledně dodržovat koncentrace a expozice
 • čisticí prostředky přidávat pouze na základě doporučení výrobce dezinfekčního prostředku