info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Mytí rukou

Jak musí být ruce umývány?

- Ruce umývejte vždy za použití mýdla a tekoucí teplé vody

- Pořádně ruce promněte (minimálně 20 sekund)

- Umyjte celý povrch rukou včetně zápěstí, hřbetu rukou, prostorů mezi prsty a pod nehty (na čištění nehtů použijte kartáček)

- Dobře ruce opláchněte tekoucí vodou

- Vysušte ruce pomocí ručníku pro jednorázové použití či vysoušeče

Kdy musí být ruce umývány?

- Před započetím práce i při přechodu z nečisté práce na čistou

- Před manipulací s potravinami a pokrmy

- Před manipulací s čistým nádobím

- Před navlečením čistých rukavic

- Po použití záchodu

- Po jídle a pití

- Po kouření

- Po smrkání, kýchání a kašlání

- Po pracovní pauze (po každém přerušení práce)

- Po dotýkání se čehokoliv, co může být zdrojem kontaminace (např. vlasy, tváře či jiné části těla, telefon, peníze, špinavé hadry, syrové potraviny, maso, syrová vejce, čerstvá zelenina, použité nádobí, zařízení, pomůcky, odpadky čisticí prostředky a chemikálie, věci z podlahy apod.)

- Po opuštění pracovního prostředí a po návratu do výroby

- Po svlečení špinavých rukavic

Ekologické tekuté mýdlo >>


Článek byl převzat z publikace RÁDCE gastronomického provozu