info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

wash center 720x260

Stále více oblíbenější!

Pokud provozujete centrum samoobslužných mycích boxů nebo se rozhodujete pro jejich vybudování, právě pro Vás je určen následující článek.

Instalace mycích boxů není příliš složitá a navíc se nejedná o příliš drahou záležitost. Jednoduchost a provedení montovaných staveb těchto mycích boxů předurčuje jejich vysokou životnost.

Provozní náklady na umytí jednoho vozidla zhruba na třetině nákladů než u portálových mycích linek. Z dlouhodobého hlediska jsou pak náklady na údržbu a péči o samoobslužné mycí boxy minimální.

Mycí boxy a linky KÄRCHER e-shop >> 

SB vysavace

Výhodou je pak umístit vedle mycího boxu také samoobslužný vysavač nebo nádoby na odpadky a vyklepávače nebo myčky koberců. V kombinaci s dostatečným prostorem na parkování je pak nabídnuta zákazníkům možnost provádět základní péči nejen o exteriér, ale i interiér vozidla. Komfort i oblíbenost jistě také zvýší možnost zapůjčení mycího kartáče, možnost nákupu autokosmetiky pro předčištění i finální ošetření vozidla nebo je-li na dohled místo, kde si lze zakoupit třeba kávu při čekání na uvolnění mycího boxu.

K záporným stránkám samoobslužného mytí patří naopak nemožnost přímého sušení a fakt, že samotné mytí trvá delší dobu. To jinými slovy znamená i nižší provozní kapacitu mycího místa. Některé zákazníky zase může od samoobslužného mytí odrazovat to, že si na rozdíl od kartáčové nebo tunelové myčky u mycího boxu, musí všechno udělat sami.

Interval mytí

Když už jsou mycí boxy v provozu, je důležité u nich nastavit správně takovou zdánlivou drobnost, jakou je interval mytí. Je-li nastaven na příliš krátkou dobu, nutí zákazníka ke vhazování dalších mincí nebo nákupu dalšího žetonu a vyvolává pocit komplikované či drahé služby. Příliš dlouhý interval mytí je naopak nejen neekonomický pro majitele mycího boxu, ale zároveň zbytečně prodlužuje zákazníkovi dobu čekání na uvolnění boxu, což může zákazníky odradit.

Na zákazníky může negativně působit i malý výkon vysokotlakého čističe, ovlivňující kvalitu mytí, a důležitým faktorem jsou i kvalita a vlastnosti použité chemie. Autošampón nebo aktivní pěna, které dokáží nejen velmi dobře čistit, ale vytváří i bohatou pěnu, vyvolávají u zákazníka kladný pocit, že se na něm nešetří a jeho vozidlo dostává maximální péči. Kvalitní vosk pomáhá při sušení a měl by vytvářet lesk a nezanechávat stopy po zaschnutí. Svoji roli tak mohou mít i na první pohled nepodstatné maličkosti.

Samoobslužné mytí vs. mytí s obsluhou

SB myci boxy

Pro samoobslužné ruční mytí představuje konkurenci mytí s obsluhou, které je v Česku velice rozšířené. Podle odborníků ruční mytí vozidel za pomoci vyškoleného personálu je zcela odlišnou službou pro zákazníka než samoobslužné mytí v mycím boxu. V tomto případě se již nedá hovořit o běžné údržbě, ale spíš o renovaci interiéru, případně exteriéru. Rozdíl je nejen v prováděných činnostech, ale také v cenách, kde se již jedná o záležitost v řádech stovek nebo tisíců korun. Tuto službu vyhledávají spíše movitější zákazníci.  

Mytí s obsluhou však vyžaduje vysoce vyškolený personál a kvalitní autokosmetické produkty. Na současném trhu existuje mnoho myček, které dokážou odvést velmi kvalitní práci. Potom je výsledek provedený profesionály jen těžko srovnatelný s běžnou návštěvou samoobslužného boxu.

Vybavení provozoven s obsluhou zpravidla umožňuje hloubkové vyčištění a nakonzervování interiéru nebo kompletní péči o laky a vnější díly vozidla. Taková služba je však vykoupena mnohem vyšší cenou, ale výsledkem je i odpovídající kvalita. Těchto služeb je však zpravidla využíváno buď jednorázově, nebo maximálně jednou či dvakrát za rok v případě jednoho vozidla. Na rozdíl od pravidelnějšího a mnohem častějšího mytí v mycím boxu nebo v kartáčové lince.

Mytí u garáže je zakázáno

Mytí auta vysokotlakým čističem doma před garáží by nemělo pro samoobslužné mycí boxy představovat konkurenci. Avšak pouze teoreticky – v praxi si motoristé běžně vůz umývají před svým domkem. Přitom zákon o vodách prakticky zakazuje používání saponátů a jiných rozpouštědel na místech, která nejsou vybavena technologií, jež by zabránila úniku uvolněných nebezpečných látek z vozidla do kanalizačního řádu nebo volné přírody. Pokuta za umývání vozu na nevhodných místech dosahuje výše až pěti tisíc korun.

Vzhledem k rizikům možných nepříjemností při mytí automobilu v domácím prostředí a hrozby vysokých pokut, nelze proto považovat takové mytí do budoucna jako závažnější konkurenci.

Trend: myčky i samoobslužní boxy

Samoobslužné mycí boxy nebo přímo centra se hodí jak do velkých, tak do menších měst. Ve městech nad pět tisíc obyvatel mohou být mycí boxy součástí vybavení s portálovými mycími linkami. Ve městech do pět tisíc obyvatel je pak z hlediska investičního záměru stavba portálové myčky neefektivní, investičně vyplatí investovat do mycího boxu.

Perspektiva samoobslužného mytí je podle odborníků dobrá, a to především ve větších městech. Je ale potřeba přesvědčit zákazníky, aby neumývali své auto za domem a zvolili kvalitnější mytí v mycích boxech. Asi jedinou cestou jak toho dosáhnout, je nabídnout zákazníkům špičková kvalitní zařízení.

Provozovatelé mycích center  se však nemusí obávat, že by u mycích linek s postupným rozšiřováním mycích boxů přišli o zákazníky. V Itálii prodělalo ruční mytí v uplynulých letech velký rozvoj, nezastavilo však oblibu kartáčových mycích linek. Dá se říci, že tyto dvě koncepce fungují paralelně vedle sebe bez toho, aby jedna ohrožovala druhou nebo naopak. Je zřejmé, že perspektivy obou typů mytí automobilů jsou do budoucna dobré.

SB MC 2 720x260

Produkty KÄRCHER pro mycí boxy a linky >>